A szabadesés törvényének felfedezéséhez vezető út

The way to discovering the principle of freefall

  • BOGNÁR Gergely
Keywords: szabadesés törvénye, Arisztotelész, Galileo Galilei

Abstract

It took nearly two thousand years for the principle of freefall to emerge because experience did not play an important role in the Aristotle worldview. The dogmas of christianity regarding creation set in motion the slow process by the end of wgich the aristotelian paradign was replaced by modern physics, one of the most important elements of it was the recognition of the principle of freefall. The oppositionals of the process were not in the way of progress, the were not really satisfied with the description of the phenomena, they were trying to explore the deep-seated causes.

Kivonat

A szabadesés törvényének megszületésére azért kellett közel kétezer évet várni, mert az arisztotelészi világképben a tapasztalat nem játszott fontos szerepet. A kereszténység teremtéssel kapcsolatos dogmái indították el azt a lassú folyamatot, melynek végére az arisztotelészi paradigmát felváltotta az újkori fizika, ennek egyik legfontosabb eleme a szabadesés törvényének felismerése. A folyamat fékezői nem a haladás útjában álltak, valójában nem elégedtek meg a jelenségek leírásával, a mélyben húzódó okok feltárására törekedtek.

References

ARISZTOTELÉSZ 2010: Physica, L’Harmattan, VIII. könyv Budapest.

ARISZTOTELÉSZ 2002: Metafizika, Lectum KFT, I könyv Szeged.

DUHEM, Pierre 2005: A jelenségek megőrzése, Kairosz Kiadó, 61-83 o. Budapest.

Az idézetet átvettem: JÁKI SZ. L., 1991: A természettudomány eredete (Győr: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének kiadása) Győr.

MAY, GERHARD J. F 1978: Schöpfung aus dem Nichts. Die Entstehung der Lehre von der creatio ex nihilo (Berlin-New York: De Gruyter)

Az idézetet átvettem: DUHEM, Pierre 2005: A jelenségek megőrzése, Kairosz Kiadó, 97. o. Budapest.

CUSANUS, NICOLAUS 1999: Tudós tudatlanság, Kairosz Kiadó, Budapest.

SIMONYI Károly 2011: A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó, 169. o. Budapest

SIMONYI Károly 2011: A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó, 207-209. o. Budapest

JÁKI SZ. L 1990: A tudomány megváltója, Ecclesia, Budapest.

Published
2020-06-18