Szerves vegytani kutatások a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetemen

Organic chemical research activities at the Royal Hungarian Franz Joseph University

  • MAJDIK Kornélia
  • MAJDIK András László
Keywords: szerves kémia, Fabinyi, kinolin, azaron, ceracidin

Abstract

The paper presents the organic chemical research activities carried out at the Royal Hungarian Franz Joseph University, whose outstanding personality was Rudolf Fabinyi. This work briefly reviews the most important scientific results obtained at the time that had an important impact and are the basics of current research in the field, and presents the role of Rudolf Fabinyi in the development of organic chemistry.

Kivonat

A tanulmány bemutatja a kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem szerves kémiai kutatásait és Fabinyi Rudolf kiemelkedő szerepét. Megismerteti a legfontosabb tudományos eredményeket, melyek hatással vannak, de legalábbis kiindulópontjai a napjainkban folytatott vizsgálatoknak, valamint bemutatja Fabinyi Rudolf tudománytörténeti szerepét a szerves kémia tudományág kialakulásában.

References

Keen, Robin (2005). Buttner, Johannes (ed.). The Life and Work of Friedrich Wöhler (1800–1882)

Furka Árpád: Szerves kémia, 17. old., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. ISBN 963–19–2784–9

Fabinyi Rudolf, Vegytani Lapok, 1883, I. kötet, 10–11. szám, 20. old.

Fabinyi Rudolf, Vegytani Lapok 1886, IV. kötet, 1–2. szám, 1. old.

Fabinyi Rudolf, Vegytani Lapok 1886, IV. kötet, 1–2. szám, 21. old.

Fabinyi Rudolf, Vegytani Lapok 1884, II. kötet, 1–2. szám, 7. old.

Fabinyi Rudolf, Vegytani Lapok 1884, II. kötet, 1–2. szám, 105. old.

Fabinyi Rudolf és Gáspár János, Vegytani Lapok, 1886, 5–6. szám, 7. old.

Fabinyi Rudolf Berichte: Ueber Diphenoläthan, Ber. Dtsch. Chem. 11, 1878

Fabinyi Rudolf és Gáspár János, Vegytani Lapok, 1886, 7–10. szám, 10. old.

Zeisel, S. (1886). Monatshefte für Chemie. 7: 406–409. old.

Fabinyi Rudolf, Patentbericht 105 876, Új festékanyagok és eljárás előállításukra

Fabinyi Rudolf, Chemiai Folyóirat, 1899, V. kötet, 49. old.

Fabinyi Rudolf, Chemiai Folyóirat, 1899, V. kötet, 51. old.

Published
2020-06-18