AC kontra DC – Az erdélyi villanyvilágítás története 1900-ig

AC vs DC – The history of electric light in Transylvania until 1900

  • MIHOLCSA Gyula
Keywords: villanyvilágítás, egyenáram, váltakozó áram, áramháború, Erdély

Abstract

FIAT LUX! In the legends of most cultures just a God could bring the first light in the creation of the World. Today anyone can turn on a light everywhere he wants. How did we get here, how did we become creators of light? This road passed through three big steps, which we call today the technical revolutions: I. The energy of nature (water, wind); II. The energy of steam; III. The energy of electricity. The story of this last kind of energy, used for the light, begun in the XIX-th century.

Kivonat

FIAT LUX! A legtöbb kultúra teremtésmítoszaiban a legelején isteni erőre volt szükség, hogy fény legyen. Ma bárki felkapcsol egy kapcsolót, vagy megnyom egy gombot, máris fény van ott, ahol akarja. Hogyan jutottunk el idáig, hogyan tettünk szert a világítás tudására? Három nagy lépcsőfokon vitt át az út, amit ma ipari forradalomnak neveznek: I: A természet energiái (víz, szél); II: A gőz energiája; III. A villamosság energiája. Ez utóbbinak a szerepe a világításban a XIX. században kezdődött.

References

ANTAL Ildikó 2004: A magyarországi villamosipar 1918-ig, PhD értekezés, Műszaki Egyetem, Budapest, 131 o.

AVÉD János 1998: Un secol de electricitate, F.T.D.E.E. Marosvásárhely, 170 o.

DINCULESCU, Constantin 1981: Istoria energeticii și electrotehnicii în România, Editura Tehnică, București, 560 o.

HORVÁTH Tibor & Jeszenszky Sándor 2000: A magyar elektrotechnika története, M.E.E, Bodapest, 344 o.

JANCSÓ Benedek 1898: Aradvármegye és Arad szabad királyi város monográfiája, Monographia Bizottság Kiadó, Arad, 718 o.

MÁRTON László 2019: Fejezetek a székelyföld technikatörténetéből, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 344 o.

VÁMOS Imre 2010: A magyar ipari és technológiai forradalom I, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Kiadója, Felvidéki nyári Egyetem, 135 o.

ZANE, Radu: Dezvoltarea sistemului energetic al R. S. România

Published
2020-06-18