Szilárd Leó, a béke őre

LEO SZILARD guardian of peace

  • VARGA János
Keywords: nukleáris láncreakció, Manhattan-terv, forródrót, Pugwash-mozgalom, nukleáris leszerelés, Atom a békéért díj, nukleáris kísérletek betiltása

Abstract

Leó Szilárd was one of the most imaginative and versatile scientists of the twentieth century. He scientifically described to release of nuclear energy, the nuclear chain reaction; he recognized the potential of the extracted energy in the use of the atomic bomb and achieved all this in the shadow of Hitler’s threat. At the same time, he remained a staunch opponent of using an already finished nuclear bomb against innocent civilians and vehemently opposed the nuclear arms race becoming the guardian of peace during the very difficult Cold War years.

Kivonat

Szilárd Leó a XX. század egyik legfantáziadúsabb tudósa volt. Egy személyben feltalálta az atomenergia felszabadításának módját, a nukleáris láncreakciót, felismerte annak lehetőségét, hogy ily módon energia nyerhető, sőt atombomba is készíthető, és a hitleri fenyegetettség árnyékában elérte annak kifejlesztését. Ugyanakkor a már kész bomba ártatlan polgári lakosok elleni bevetésének, majd az egész nukleáris fegyverkezésnek legfőbb ellenzője, mondhatjuk, hogy a béke őre volt a
nagyon nehéz hidegháborús években.

References

SZILARD, Leo 1947: "Calling for a Crusade," Bulletin of the Atomic Scientists, (3). April. (Szilárd Leó: "Felhívás egy keresztes hadjáratra”, Az atomtudósok közleménye (3).1947. Április)

SZILARD, Leo 1969: Reminiscence, In.: The intellectual migration - Europa and America. Harvard Univercityi Press. (Visszaemlékezés, A szellemi elvándorlás - Európa és Amerika)

SZILARD, Leo 1978: His Version of the Facts, Cambridge, Massachusetts, p 243

WILLIAM, Lanouette 1999: Szilárd Leó Zseni árnyékban, Magyar Világ Kiadó, 440 o.

MARX György 1992: Beszélgetés marslakókkal, OOK-PRESS,Veszprém,145 o.

HARGITTAI István 2006: Az öt világformáló marslakó, Vince Kiadó, 398 o.

Varga János 2017: EINSTEIN és a nukleáris fegyverek, VALÓSÁG 2017/7 július, 62-70 o.

GROVES, R. Leslise 1966: Az atombomba születése-A Manhattan program története, Kossuth Könyvek, 297 o.

SZILÁRD Leó1947: Elháríthajta-e az ellenőrzés a fegyverkezési versenyt? In.: Egy világ vagy egy se, Budapest: Franklin, 168 o.

Szilárd Leó Tízparancsolata, In.: Sükösd Csaba: Szilárd Leó, és az első atommáglya megalkotásához vezető út, Energetikai Szakkollégium, 2002

SZILÁRD Leó 2005: A delfinek hangja, Kairosz Kiadó, 124 o.

SÜKÖSD Csaba 2015: H. G. Wells. jövünk! Szilárd Leó és az atomenergia, Magyar Tudomány, 2015/5, 583-596 o.

Szilárd Leó tudományos munkásságának áttekintése 1945-ig, http://antiskola.eu

Published
2020-06-18