10 év távlatában: vörösiszap katasztrófa Kolontáron

In the perspective of 10 years: red mud disaster in Kolontár

  • KOPECSKÓ Katalin
Keywords: vörösiszap, Na-montmorillonit, dolomit, alkáli-karbonát reakció, mirabilit, thenardit

Abstract

On October 4, 2010, the red mud storage barrier X. of the Ajkai Alumina Factory of MAL Hungarian Aluminium Production and Trade Company. Hundreds of thousands of cubic meters of alkaline red mud flooded the closest village, Kolontár, then, moving on in the valley of the Torna stream, flooded the villages that got in its way. In order to solve the engineering issues that arose after the disaster, we received several tasks from the National Directorate General for Disaster Management. In this article, we would like to give a review of the results and lessons learned from our tasks 10 years ago.

Kivonat

2010. október 4-én a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. Ajkai Timföldgyára X. jelű vörösiszap-tározójának gátja átszakadt. Több százezer köbméter lúgos vörösiszap öntötte el Kolontárt, majd tovább haladva a Torna patak völgyében, elárasztotta az útjába kerülő településeket. A katasztrófát követő felmerülő mérnöki kérdések megoldásához az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól több feladatot is kaptunk. Tíz év távlatában ezen feladataink eredményeiről és, tanulságairól számolunk be ebben a cikkben.

References

Szaló P., Bálint K., Barkóczi Zs., Bedő K., Gerzánics A., Halász L., Horváth B. és Juhász G. (2011): Építésügyi feladatok a 2010. évi katasztrófák után Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Devecser térségében. Építésügyi feladatok a 2010. évi katasztrófák után Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Devecser térségében. Kivételes helyzet – kivételes szabályozás. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2011/02/szalo.pdf, letöltés időpontja: 2016. 02. 22.

Nagy, G. (2012): Tixotrópia vizsgálata a geotechnikában. MSc diplomamunka. p. 80.

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottsága vizsgálatának eredményéről. Jelentés, Budapest, 2011. október 27. https://www.parlament.hu/irom39/04795/04795.pdf, letöltés időpontja: 2020. 05. 22.

Farkas József, Nagy László, Dudás Zsuzsanna (2013): A kolontári vörösiszap katasztrófa geotechnikai tanulságai. In: Szerk.: Nagy László, Takács Attila 3. Kézdi Konferencia. Budapest: BME Geotechnikai Tanszék, 2013. pp. 27-38.

Wilson, M.J. (2013), Rock forming minerals. Sheet silicates. Clay minerals. Published by the Geologycal Society. https://books.google.hu/ pp. 221-225.

Segad, M., Jönsson, Bo; Åkesson, T. and Cabane, B. (2010): Ca/Na Montmorillonite: Structure, Forces and Swelling Properties. Langmuir 2010, 26, 8, 5782–5790, Publication Date: March 17, 2010, https://doi.org/10.1021/la9036293

ASTM C 586-05 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Carbonate Rocks as Concrete Aggregates (Rock-Cylinder Method). Publisher: American Society for Testing and Materials

ASTM C 227-10 Test Method for Potencial Alkali Reactivity of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method). Publisher: American Society for Testing and Materials

Kazimir, J.: Karbonátos beton adalékanyag kémiai állandóságának vizsgálata. Építőanyag, 1978. 8.sz. 304-306.

Puskásné Hőgyes, I.: A dunántúli dolomitok alkalmassága építési célra, Építőanyag, 1978. 8.sz. 307-315.

M.A. Ozol: Alkali-Carbonate Rock Reaction, in: Significance of tests and properties of concrete and concrete-making materials, eds.: J.F. Lamond – J.H. Pielert (2006), ASTM International, pp. 410-425.

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton: Richtlinie Alkalireaktion im Beton (2001): DAfStb Alkali-Richtlinie - 2013-10 DAfStb-Richtlinie - Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie).

MÉASZ ME-04.19:1995 11. fejezet: Beton és vasbeton készítése. Alkáli-kovasav és alkáli-karbonát reakciónak ellenálló betonok, Bp. 1995.

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

MSZ-07-3114:1991 „Útépítési zúzott kőanyag” közlekedési ágazati szabvány

Vörösiszappal szennyezett, néhány kiválasztott kolontári és devecseri lakóház egyes építőanyagainak vizsgálata a várható károsodás megítéléséhez. Szakvélemény, 2010.12.23. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék. Témavezető: Dr. Kopecskó Katalin

Published
2020-06-10