Egy szélérzékeny tetőszerkezet számítási érdekességei

Computational curiosities of a wind-sensitive roof structure

  • NAGY-GYÖRGY Tamás
  • BOROS József
  • CRIȘAN Andrei
Keywords: szélteher modellezése, folyadékok dinamikája, Makovecz, szélérzékeny szerkezet

Abstract

Present paper deals with the evaluation of wind load on the irregular structure of New Millennium Reformed Centre in Timisoara, designed by Imre Makovecz. There are presented the wind loads obtained based on the Romanian national standard as well as on a numerical approach by using computational fluid dynamics. The wind velocity was considered in accordance with the specifications of the current standard. The paper concludes with a comparison of the numerically obtained wind pressure and the values resulted using the simplified approach.

Kivonat

A dolgozat a Makovecz Imre tervezte temesvári Új Ezredév Református Központ szabálytalan szerkezetének szélterhelésének értékelésével foglalkozik. Bemutatásra kerülnek a román nemzeti szabvány alapján kapott szélterhek, majd a folyadékok dinamikája segítségével számított numerikus megközelítést eredményei. Az figyelembe vett szélsebesség az aktuális szabvány specifikációival összhangban történt. A dolgozat a numerikusan kapott szélnyomás és az egyszerűsített megközelítés alkalmazásával kapott értékek összehasonlításával zárul.

References

Makovecz, I. (2015). Guide to Hungarian Organic Architecture, EPL, pp. 182.

Makovecz, I. (2013). Churches, pp. 332.

Architectural Institute of Japan (2006). Recommendations for Loads on Buildings.

EN 1991-1-4:2005+A1 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions, 2010.

CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor.

Sodja, J. (2007). Turbulence models in CFD, Ljubljana.

ANSYS® CFX, Release 17.1, Help System, ANSYS, Inc.

https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/machrole.html (last accessed in 2019 febr.).

Tennekes, H., Lumley, J. L. (1972). A First Course in Turbulence. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Davidson, L. (2018). An Introduction to Turbulence Models, Publication 97/2, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden.

Davidson, L. (2019). Fluid mechanics, turbulent flow and turbulence modelling, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden.

Kun L., Crisan A., Nagy-György T., Boros I. (2019). Wind effect modelling for a wind-sensitive structure in Timisoara, 18th Int. Technical-Scientific Conference - Modern Technologies for the 3rd Millennium, Oradea. pp. 223-228.

Published
2020-06-10