Az EFOP-3.4.3-16-2016-00016 azonosítószámú projekt, „A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” alprojektjének keretében elkészült tananyagfejlesztés kivonat

Educational material development completed within the framework of the project called „A.4. Creation of an educational space in the Carpathian Basin „ with identification number: EFOP- 3.4.3-16-2016-00016 extract

  • HEGYI Pál
  • MÁTYÁS Kevin
  • NAGY Richárd
  • SZAKONYI Petra
Keywords: tananyagfejlesztés, együttműködés, Kolozsvári Egyetem, Széchenyi Egyetem

Abstract

The developments implemented within the framework of sub-project A.4 of the project with the identification number EFOP-3.4.3-16-2016-00016 will take place at the Széchenyi István University in order to jointly improve the quality and accessibility of higher education. 

Kivonat

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00016 azonosítószámú projekt A.4 alprojekt keretében megvalósuló fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében történnek a Széchenyi István Egyetemen. 

 

References

Ádám József – Rózsa Szabolcs: GNSS elmélete és alkalmazása – 10. előadás: Egységes európai és magyarországi geodéziai alapok

https://edu.epito.bme.hu/local/coursepublicity/mod/resource/view.php?id=57074

Mélykúti Gábor: Topográfia 1., Térképészeti alapfogalmak

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TOP1/ch01s07.html

Tarsoly Péter: Geodézia 9., Magasságok meghatározása

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0027_GED9/ch01s05.html

Busics György: Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez

https://docplayer.hu/39419203-Adalekok-a-nadapi-szintezesi-foalappontok-tortenetehez.html

http://www.euref.eu/documentation/Tutorial2015/t-03-01-Sacher.pdf

https://evrs.bkg.bund.de/Subsites/EVRS/EN/Projects/EUVN/euvn_cont.html

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/downloads.aspx

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/documentation/HEC-HMS_Users_Manual_4.3.pdf

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/documentation/HEC-HMS_QuickStart_Guide_4.3.pdf

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének alternatív módszerének tervezési útmutatója, Útügyi lapok 2015. évi 11. száma

e-UT 06.02.11. ÚT 2.1.222:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai

e-UT 06.03.13. ÚT 2-1.202:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

e-UT 06.03.51 ÚT 2-3.206:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások

e-UT 06.03.52 ÚT 2-3.207:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások

e-UT 06.03.21 ÚT 2-3.302:2010 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények

Juhász M., Koren Cs., Szakonyi P. (2017) Települési ismeretek- A településrendezés [NGM_ET007_1], power point prezentáció

Koren Cs., Szakonyi P. (2018) Települési ismeretek Coedu jegyzet- Településrendezés

Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) weboldal: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv Letöltve: 2019. 11. 25-én.

Kormány 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) weboldal: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.kor Letöltve: 2019. 11. 25-én.

/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezésieszközökről, valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekről weboldal: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200314.kor&targetdate=20180105&printTitle=314/2012.+%28XI.+8.%29+Korm.+rendelet Letöltve: 2019. 11. 25-én.

Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) Ök. rendelete Győr Építési Szabályzatáról és Győr Szabályozási Tervéről http://www.sueddesign.net/images/Download/1_4__1_GY%C3%89SZ_m_20150401_Gy%C3%B6ri_Bauordnung_Ungarn.pdf Letöltve: 2019. 11. 25-én.

Sopron Megyei Jogú Város Szerkezeti és szabályozási terve (2013) weboldal: http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=2009 Letöltve: 2019. 11. 25-én.

Juhász M., Koren Cs., Szakonyi P. (2018) A településtervezés eszköztára- Fenntartható települések és közlekedés [NGM_ET007_1], power point prezentáció

Published
2020-06-10