Zöldmezős kórházberuházás energetikai vizsgálata

Energetic investigation of hospital

  • KONTRA Jenő
Keywords: termálvíz és ipari energia, távfűtés, hőszivattyú

Abstract

Thermal water exploitation is a source for thermal energy and thermal water of valuable components.
Complex ventilation of thermal water offers combined uses for building heating, warm-water supply

Kivonat

Az épületek távhőellátásának hőforrás oldala a geotermális energia, termálkútból kitermelve. Ez az
alaphőhordozó a távhőrendszer épületfűtésére és a használati melegvíz ellátására szolgál.

 

References

Büki Gergely Energiarendszerek, Budapest, 2013., MMK

Büki Gergely: Kapcsolt energiatermelés, BME Kiadó, Budapest,2007.

Published
2020-06-10