A távhőrendszer hőforrása működésének optimalizálása gázmotor és hőszivattyúk alkalmazásával

Optimizing the operation of the heat source of a district heating system using a gas engine and heat pumps

  • TAKÁCS János
  • MUDRÁ Martina
Keywords: központi távhő rendszeréhez (KTR), gázmotor (GM), hőszivattyú (HSz), használati melegvíz (HMV), földgáz (FG)

Abstract

The content of the paper is a proposed application of cogeneration unit (CU) and heat pumps (HP) water-to-water in district heating system Západ in Brezno. The existing heat source consists of three hot-water boilers firing natural gas. CU and HP operation is designed without external connection to the electricity network. The main objective of the proposal is to consistency of CU performance with consumption of HP and its periphery. The CU and HP will be used for the preparation of hot water (HW) in an accumulation manner. The flow of heating medium passes first through the HP and then through the CU, if the temperature of the heating medium is not sufficient, the flow of heat transfer medium passes through the boiler. The real operating data on which we based our proposal were provided for the period 2016 – 2018. In conclusion, we assessed the proposal in terms of energy, economy and ecology.

Kivonat

 A cikk a hőforrás optimalizálására vonatkozó javaslatot tárgyalja a Breznoi nyugati lakótelep központi távhő rendszeréhez (KTR). A meglévő hőforrást három melegvizes kazán alkotja, amely földgázt (FG) éget. A meglévő hőforrás üzemeltetését egy kapcsolt energiatermelő egység - gázmotor (GM) és két víz-víz típusú hőszivattyú (HSz) egészíti ki. A GM és a HSz működését a hálózathoz való külső csatlakozás nélkül tervezték. A javasolt megoldás fő célja a GM teljesítményének összehangolása a HZs fogyasztásával és annak perifériájával. A használati melegvíz (HMV) nagyméretű tárolóba lesz öszegyűtjve a GM és a HSz alkalmazásával. A visszatérő HMV áramlása először a HSz, majd a GM-on keresztülhalad át, ha a fHMV hőmérséklete nem elegendő ahhoz, hogy rendszerbe küldjük, a HMV a kazánon utófűtik. A javaslatunk alapjául szolgáló valós működési adatokat a 2016–2018 közötti időszakra vonatkozóan kaptuk meg.

References

MUDRÁ, M.: Zefektívnenie prevádzky zdroja tepla TP5 pre sídlisko Západ v Brezne [diplomová práca]. (A TP5 ​​hőforrás működésének korszerűsítése a Breznoi Západ lakótelepen [diploterv]). Pozsony: Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Épületgépészeti Tanszék, [s.n.], 106 p.

PASTOR, P. - HORAK, M. - HORNIK, S.: Efektívne využívanie energie pri prevádzke zariadení a budov. Az energia hatékony felhasználása berendezések és épületek üzemeltetésekor. Pozsony: Jaga group, v.o.s, 2000. 159 p. ISBN 80-88905-33-8.

PETRÁŠ, D. - LULKOVIČOVÁ, O. - TAKÁCS, J. - FÜRI, B.: Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Megújuló energiaforrások alacsony hőmérsékletű rendszerekhez. Pozsony: JAGA GROUP, s.r.o, 2009. 223 p. ISBN 978-80-8076-075-5.

Smernica EP a ER č. 2010/31/EC o energetickej hospodárnosti budov. (EP és ER irányelv. 2010/31 / EK az épületek energiateljesítményéről).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/844 irányelve (2018. május 30.) az épületek energiateljesítményéről szóló 2010/31 / EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27 / EU irányelv módosításáról).

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike. (A Hálózati Iparágak Szabályozási Hivatalának (18/2017 Coll. a villamosenergia - ágazat árszabályozásának és a villamosenergia - ágazatban szabályozott tevékenységek elvégzésének bizonyos feltételeinek megállapításáról.

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. (657/2004 Coll. a hőenergiáról).

Firemné podklady spoločnosti Veolia Energia Brezno a.s. (A Veolia Energia Brezno a.s. adatbázisa)

https://www.veolia.sk/pre-zakaznikov/mesta-obce/centralne-zasobovanie-teplom (https://www.veolia.sk/pre-zakaznikov/mesta-obce/centralne-zasobovanie-teplom)

Published
2020-06-10